QUIZ: Sprawdź poziom biegłości informatycznej.

QUIZ: Sprawdź poziom biegłości_informatycznej
1 z 12

2000 bajtów ile to pełnych kilobajtów?

2000 bytes