QUIZ: Czy znasz HTML?

QUIZ: Czy znasz HTML?
1 z 15

Które z wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe?